THE EFFECT OF INTEREST AND FOREIGN EXHANGE RATE ON MACROECONOMIC PERFORMANCE AND BANKING SECTOR

  • Assist. Prof. Dr. Yakup DURMAZ Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Hasan Kalyoncu University, Havaliman? Yolu Üzeri 8. Km. Gaziantep, Turkey.
  • ZeynepDerya DUSUN Akbank Branch Manager
  • Dr. Erkan Alsu Lecturer Gaziantep University ,OMYO , management organization
Keywords: Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Macroeconomic Performance, Banking Sector

Abstract

Financial authorities can form economic policies based on the relationship between interest and exchange rates. However, their success on this subject is controversial. In this study, the effect of interest and exchange rates on macroeconomic performance and banking sector will be discussed. The purpose of the study, in this context, is to demonstrate the effects of the relationship between interest and exchange rate. This is really important in terms of revealing the power of financial authorities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akan, N.Burak (2007), “Piyasa Riski Ölçümü”, Bankacılar Dergisi Aloğlu Ziya Tunç, (2005), “Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizler Üzerindeki Etkileri” Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara,T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Anbar, Adem (2006), “Credit Risk Management InTheTurkishBankingSector : ASurveyStudy”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com , Ayan, Ebubekir (2007), “Türkiye‟de Bankacılık Risklerinin Yönetiminde Basel-II Uzlaşısı ve Faiz İle Kur Risklerine İlişkin Bir Uygulama”, (Basılmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasleCommittee on BankingSupervision ,“TheSupervisoryTreatment Of Market Risks” ConsultativeProposal , Basel: (April-1993) Başoğlu, Ufuk (2000), “Fınanasal Serbestleşme ve Uluslararası Portföy Yatırımları”, Balı-kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4) Çinko, Levent ve Rengin Ak (2009), “Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizlerinin Anatomisi”, Maliye Finans Yazları Fischer, Stanley (2001), “Exchange Rate Regimes: Is theBipolarViewCorrect?”, Journal of EconomicPerspectives, Gürcihan, Burcu ve Erdal Yılmaz (2007), “Türkiye‟de Kamu Borç Stokunun Yapısı: Orijinal Günah Göstergeleri ve RiskDahil Kamu Borç Yükü”, İktisat İşletme ve Finans, Bilgisel Yayıncılık IMF, (2004), “SovereignDebtStructureforCrisisPrevention”, PreparedbytheResearchDepartment Kahn, Brian (2005), “Original Sin and Bond Market Development in Sub-SaharanAfrica”, From: Africa in the World Economy - TheNational, Regionaland International ChallengesFondad, TheHague, www.fondad.org Kansu, Aydan ve Cem Mehmet Baydur (2008), “Faiz Düzeyinin Döviz Krizini Önlemedeki Rolü: Türkiye Şubat 2001 Krizinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kaplan, Cafer (Haziran-2002), “Bankacılık Sektörünün Yabancı Para Pozisyon Açığı: Türkiye Örneği” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği Krugman, Paul (1979), “A Model of Balance-of-PaymentCrises”, Journal of Money, CreditandBanking, 11(3) Okay, Esin (Aralık-2002), “Türk Bankacılık Sektöründe Risk ve Kriz”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi Sağlam, Yıldız ve Mehmet Yıldırım (2007), “2001 Krizi Sonrası Uygulanan Faiz ve Kur Politikalarının Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi ve Avrupa Araştırmalar Merkezi, Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi‟ne Sunulan Bildiri Seyidoğlu, Halil (2003), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, 15. Baskı,İstanbul: Güzem Can Yayınları Teker, Suat K.Evren Bolgün ve M.Barış Akçay (2005), “Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12) Ural, Mert (2003), “Finansal Kırılganlık – Kriz – Türkiye”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dergisi, 18(1) Yalçın, Ebru (2005), “İktisadi Büyüme ve Dış Krediler: Ampirik Bir Çalışma”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, T.C. Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara Yılancı, Veli (2009), “Fisher Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4) Zanna, LuisFelipe (2005), “FightingAgainstCurrencyDepreciation, MacroeconomicInstabilityandSuddenStops”, University of Pennsylvania, Board of Governors of the Federal ReserveSystem International Finance DiscussionPapers Zengin, Ahmet (2001), “Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları (Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular)”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2)
http://acikekonomi.com/2014/08/05/kur-ve-faiz-iliskisi-uzerine
http://www.borsagundem.com/makro-ekonomi/kisa-vadeli-dis-borc-stoku-azaldi-688027.htm
http://www.econturk.org
https://www.econ.berkeley.edu
https://www.ekodialog.com/Konular/borc_stoku_borc_yuku.html
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-prof-dr-ilker-parasiz-19-yazi_id-7815.html
http://www.ekometre.com/2/kur-faiz-ve-enflasyon-iliskisi-uzerine-bir-deneme.html
http://www.esfenderkorkmaz.com/arastirma-yazilari/kuresel-kriz-turkiye-ye-etkileri-ve-cozum-onerileri.html
http://www.integralforex.com.tr/enflasyon-faiz-ve-doviz-kurlari-arasindaki-iliski
http://www.mahfiegilmez.com/2013/01/ekonomideki-iliskiler-ve-celiskiler.html
http://muhasebeturk.org/ecopedia/388-f/36883-fisher-denklemi-nedir-ne-demek-tanimi-anlami.html
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/06/20/turkiyenin-borc-stogu
Published
2015-01-08
How to Cite
DURMAZ, A. P. D. Y., DUSUN, Z., & Alsu, D. E. (2015). THE EFFECT OF INTEREST AND FOREIGN EXHANGE RATE ON MACROECONOMIC PERFORMANCE AND BANKING SECTOR. JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 10(1), 1956-1961. https://doi.org/10.24297/jssr.v10i1.4679
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)