Van Zanten, L. none (2015) “Wave Nature”, JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS, 11(2), pp. 3050–3080. doi: 10.24297/jap.v11i2.536.