Van Zanten, L. none. (2015). Wave Nature. JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS, 11(2), 3050–3080. https://doi.org/10.24297/jap.v11i2.536