Mahmood, S. J. . and Hussein, D. A. . (2022) β€œOn hyper Z-algebras ”, JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS, 21, pp. 125–133. doi: 10.24297/jam.v21i.9271.