Khavidaki, H. D., & Fekri, M. H. (2016). Removing Thallium (I) Ion from Aqueous Solutions Using Modified ZnO Nanopowder. JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY, 11(7), 3777–3788. https://doi.org/10.24297/jac.v11i7.2202